top of page
Heikku.jpg

Tuottavuuden kehittäminen ja Benchmarking

Toiminnan mittaaminen on ehdoton edellytys onnistuneelle parannusprojektille. Vanha sanonta kuuluu; tieto tuo tuskaa. On vaikea johtaa ja mahdotonta asettaa tavoitteita toiminnoille jos mittaaminen ei ole kunnossa. Ei riitä että seurataan kuukausittain liikevaihtoa, tulosta ja kassavirtaa. Keskeisiä mitattavia suureita ovat esimerkiksi; tuote- ja asiakaskannattavuus, eri tuotannollisten toimintojen tunnusluvut kuten, suoritusajat (kpl / tunti, euroa / kappale jne). Myös häiriöitä ja hukkaa on syytä mitata. Tuotannollisten tunnuslukujen seurantajakson on syytä olla lyhyt, viikko on hyvä taajuus monen mittarin osalta. Kun mittaaminen ja seuranta on muuttunut rutiiniksi tulee mitattaville suureille asettaa tavoitteet. Tavoitteiden asettelussa tulee kuulla niitä joiden työ liittyy kuhunkin tavoitteeseen.

 

Vertaamalla omia tunnuslukuja muihin vastaavien yritysten lukuihin saadaan hyvä kuva siitä mitkä ovat omat vahvuudet ja heikkoudet. Helpoiten tällaista benchmarkkausta voi tehdä tuloslaskelmia analysoimalla. Minulla on vuosikymmenten kokemus tuottavuuden mittaamisesta ja parantamisesta. Olen myös tehnyt pitkään eri yritysten välisten tuotantolukujen vertailuja. Nyt tämä kokemus on käytettävissäsi.

Etiket.jpg
bottom of page