top of page

GrafCon Ab

Konsulttjänster för grafiska industriföretag

Strategiarbete

Produktivitetsprojekt

Benchmarking

Investeringsprojekt

Lean projekt

Våra tjänster

Our Servuces
Strategiarbete

Enligt min erfarenhet har de flesta företag i vår bransch inte någon definierad strategi alls. Företaget har inte skrivit ut sina styrkor och svagheter. Det finns inte heller någon tydlig vision om hur företaget kommer att se ut om fem år. Att definiera strategin och utarbeta en utvecklingsplan är något jag har erfarenhet av och kan hjälpa i.

Produktivitetsprojekt och benchmarking

Att mäta prestanda är en förutsättning för ett framgångsrikt förbättrings-projekt. Genom att jämföra dina egna indikatorer med andra jämförbara företag kan du enkelt sätta mål och skapa ett utvecklingsprojekt. Jag har decennier av erfarenhet av att mäta och förbättra produktiviteten. Nu är den här erfarenheten tillgänglig för dig.

Investerings projekt

I många avseenden är stora investeringar avgörande för utvecklingen av ett företag. En framgångsrik investering kan ta ett företag till en ny nivå, medan en misslyckad investering i värsta fall kan köra ett företag i konkurs. Av dessa skäl bör en investering alltid byggas upp till ett riktigt projekt. Jag har lång erfarenhet av investeringsprojekt. Få ut det mesta av denna erfarenhet!

Arbetskifts planering

Det finska kollektivavtal för arbetare i deb grafiska branschen har kritiserats kraftigt för deras korta årsarbetstid. Avtalet erbjuder emellertid ganska omfattande möjligheter att planera skift för att möta den verkliga efterfrågan. Genom att utnyttja dessa möjligheter kan övertid och "rullande av tummar"minimeras. Kontakta mej om du känner att det finns utrymme för förbättring av skiftplanering.

Lean verksamhet

Finska Lean Association:

Förmågan att lösa problem är färdigheten och styrkan att identifiera de största hindren för utveckling och att snabbt identifiera och implementera nya lösningar. Problemlösning är ingen hemlig vetenskap.

Lean-filosofin är enågot att tänka på där organisationernas och personalens problemlösnings-färdigheter systematiskt utvecklas. Det som är viktigt är inte takten utan den bestämda, kontinuerliga rörelsen mot målen.

Utvecklingen av verksamheten är ett långsiktigt, respektfullt och uppskattat samarbete mellan alla parter.

 

Med Lean kan ditt företag uppnå en ny lönsamhetsnivå. Tag kontakt för att komma igång.

Sparrning

Många företagare inom vår bransch måste arbeta ganska ensamma när de överväger större beslut för sitt företag. Ofta består styrelsen för ett företag av några få familjemedlemmar eller bekanta som kanske inte har expertis inom området. Ofta, när man överväger företagets policy, är de enda externa parterna utrustnings- och materialleveran-törerna.

Att använda en extern, oberoende professionell som diskussionspartner och rådgivare är definitivt värt mödan. Jag har en god inskit i branschen och har en djup vilja att hjälpa dej.

Contact
bottom of page