top of page

GrafCon Ab. Expertstöd för grafiska företag.

Presentation av konsulten

Jag är en mycket erfaren civilingenjör med specialutbildning inom den grafiska branschen.  Jag gjorde beslutet att fortsätta arbetet till förmån för branschen efter nästan fyrtio år av extremt intressant och givande tider i branschen.

 

Jag har arbetat i ledande befattningar i den grafiska produktionen för omkring 30 år i en av vårt lands största heatset tryckerier.  Efter mina studier började jag 1979 på Sanoma Corporation tidskriftstryckeri, som 1999 slogs samman med Hansaprint.

 

Från sommaren 2008 fungerade jag som chef för tryckeriernas branschorganisation i Finland. Under denna tid lärde jag mig känna hela branschen och företagen inom den. Jag studerade aktivt företagens verksamhet och analyserade framgångsfaktorer för olika företag. Jag var också chefredaktör för tidningen Painomaailma / Print & Media. Jag var också en aktiv med i Intergrafs, branschens europaorganisations verksamhet. Jag var med i Intergrafs statistik och ekonomieutskott samt stearing committé vars ordförande jag också var en tid.

 

Efter att jag gick i pension våren 2018 grundade jag mitt konsultföretag, genom vilket jag inte bara stöder inhemska företag utan också andra nordiska och baltiska tryckeriföretag för att utveckla sin verksamhet.

 

Jag har ett brett nätverk både nationellt och internationellt. Jag är medlem i de nordiska ländernas och Baltikums NOPA orgainsation (Nordic Offset Printing Association) och medlem i dess styrelse. Jag är också medlem i den finska Lean föreningen.

 

Förutom konsultarbetet arbetar jag också aktivt som landskapsfotograf och tillhandahåller en fine art print service. Mitt speciella intresse för fotografering är svartvita landskap. I svartvit printteknologi använder jag en metod där blickstråleskrivarens standardbläck av olika färg ersatts med bläck som består av olika gråtoner.  Denna teknik producerar exceptionellt ton- och detaljrika konstfotografier. Som en del av min print service skriver jag också ut färgfotografier i fine art kvalitet. För mer information, bekanta dej med mina landskapsfotografier och min print service på lk-photo.art

 

Lasse 7.6.2011.jpg
bottom of page