top of page

Varför använda GrafCon Ab:s tjänster?

01.

Konkurrensen inom den grafiska industrin har länge varit hård. Efterfrågan på traditionella tryckprodukter minskar. Konkurrensen mellan företag i branschen är inte begränsad till företag i det egna landet, utan idag är konkurrensen verkligen internationell. Många företag i branschen har dock visat framgång år efter år. Jag har under flera år följt utvecklingen av  verksamhet branschen, och jag har en stark vision och omfattande erfarenhet om faktorer som gör det möjligt för företagets lönsamhet kan förbättras.

02.

I många företag är ledningen mycket ensam när det gäller att utveckla verksamheten. Det kan också vara så att företagets styrelse inte har lämplig expertis för att stödja den långsiktiga utvecklingen. I sådana situationer kan jag hämta nya idéer till företaget och stödja och kommentera ledningen när de utvecklar sina egna planer.

03.

Det finns tillfällen då de egna resurser inte räcker för att slutföra ett projekt. Det finns emellertid ingen motivering för att anställa en ny kraft för ett tidsbegränsat projekt. I sådana situationer lönar det sej att använda en extern konsult som genomför projektet.

04.

Jag har i många år talat och skrivit om behovet av att utveckla vår företagsstruktur. I framtiden kommer det inte vara möjligt att operera som landskapstryckeriet som tillhandahåller alla tjänster i vår bransch. De flesta företag har en eller några få produkter / tjänster som är konkurrenskraftiga och flera andra som förstör resultatet. Genom att bygga upp nätverk med andra företag i branschen eller köpa eller sälja delar av verksamheten kan du göra ett riktigt språng framåt. Jag känner vår bransch, och jag har varit med som bakgrundsexpert i många företagstransaktion.

05.

Under de gamla goda dagarna kom man överens om exceptionellt långa semesterperioder i kollektivavtalet för branschen i Finland. Detta var möjligt tack vare den goda lönsamheten för förlagsverksamheten och de relativt höga tryckpriserna för förlagsprodukter. Men nu har den korta årliga arbetstiden blivit en börda för vår bransch. Men kollektivavtalet gör det möjligt att rätt flexibelt bygga upp arbetsscheman.  Jag känner till kollektivavtalet och har också gedigen praktisk erfarenhet av olika arbetstidsmodeller som kan hjälpa till att minimera nackdelarna med kort arbetstid.

bottom of page