top of page

Miksi käyttää GrafCon Oy:n palveluja?

01.

Kilpailu graafisella alalla on jo pitkään ollut kovaa. Perinteisten painotuotteiden kysyntä laskee. Alan yritysten välinen kilpailu ei rajoitu oman maan yrityksiin vaan kilpailu on tänään aidosti kansainvälistä. Monet alan yritykset ovat kuitenkin osoittaneet menestyvänsä vuosi toisensa jälkeen. Olen vuosia seurannut alamme yritysten kehitystä ja minulla on vahva näkemys ja myös laaja kokemus tekijöistä joiden avulla yrityksen kannattavuutta voi parantaa.

02.

Useimmissa yrityksissä johto on melko yksin miettiessään toiminnan kehittämistä. Voi myös olla niin että yrityksen hallituksesta ei löydy sopivaa asiantuntemusta tukea päivittäistä johtamista ja kehittämistä. Tällaisissa tilanteissa voin tuoda uusia ajatuksia yritykseen sekä tukea ja kommentoida johtoa omien suunnitelmiensa käytäntöön viemisessä.

03.

On tilanteita jolloin omat resurssit eivät riitä jonkun projektin läpiviemiseen. Ei kuitenkaan ole perusteltua palkatta uutta voimaa määräaikaiseen projektiin. Myös tällaisessa tilanteessa ulkopuolisen konsultin käyttö on se oikea ratkaisu.

04.

Olen jo vuosia puhunut ja kirjoittanut tarpeesta korjata alamme yritysrakennetta. Tulevaisuudessa ei ole mahdollista pärjätä "maakunnan yleispainona" joka tarjoaa kaikki alamme palvelut. Useimmilla yrityksillä on yksi taikka muutama tuote / palvelu jossa ovat varsin kilpailukykyisiä ja lisäksi useita muita jotka tuhoavat tuloksen. Verkostoitumalla muiden alan yritysten kanssa, taikka ostamalla tai myymällä liiketoiminta on mahdollistaa saavuttaa todellinen kehitysloikka. Tunnen hyvin alamme yrityskentän ja olen ollut taustavaikuttajana useassa yrityskaupassa.

05.

Vanhoina hyvinä aikoina alamme työehtosopimuksiin kirjattiin poikeuksellisen pitkät loma-ajat. Tuolloin tämän mahdollisti kustannustoiminnan hyvä kannattavuus ja kustannustuotteiden hyvät painohinnat. Nyt kuitenkin lyhyestä vuosityöajasta on tullut alallemme rasite. Työehtosopimus kuitenkin mahdollistaa melko vapaan työajan sijoittamisen vuosikalenteriin. Tunnen hyvin työehtosopimuksen ja lisäksi minulla on vankka käytännön kokemus eri työaikamalleista joiden avulla lyhyen vuosityöajan haittoja voi minimoida. 

bottom of page