top of page
namnlöst-10.jpg
_DSC1170.JPG
namnlöst-13.jpg

Lean toiminta 

Suomen Lean-yhdistys:

Menestyvät yritykset ja organisaatiot erottuvat joukosta –usein ketteryydellään löytää uudenlaisia ratkaisuja toiminnan kehittämisessä ja uuden liiketoiminnan luomisessa. Kyky ratkaista ongelmia on taitoa ja rohkeutta tunnistaa tärkeimmät kehitystä haittaavat kohdat sekä löytää ja toteuttaa uusia ratkaisuja ripeästi. Ongelmanratkaisu ei ole salatiedettä.

Lean-filosofia on ajattelutapa, jossa organisaatioiden ja henkilöstön ongelmaratkaisutaitojen järjestelmällinen kehittäminen on kaiken keskiössä. Se tarkoittaa työyhteisön toimintamallien perusteellista ja avointa arviointia sekä niiden jatkuvaa parantamista. Tärkeintä ei ole vauhti, vaan päättäväinen, jatkuva liike kohti tavoitteita.

Toiminnan kehittäminen on pitkäjänteistä, kaikkien osapuolten välistä kunnioittavaa ja arvostavaa yhteistyötä. Tarvitaan sekä halua kuunnella että tilaa esittää omia ajatuksia. Lean-filosofian kulmakiviin kuuluu myös uskallus ajatella omaa mukavuusaluetta avarammin. Organisaatiot eivät kuitenkaan muutu yhdessä yössä, liiallinen kiire tuhoaa hyvätkin aikeet.

Graafisessa teollisuudessa Suomessa leanin käyttö on hyvin vaatimatonta. Autoteollisuus on ehkä tunnetuin Lean-toimintatapaa hyödyntävä toimiala. Itse asiassa Toyota oli ensimmäinen yritys joka loi tämän toimintatavan ja josta se lähti leviämään. On helppo luetella lukuisia hyvin yleisiä toimintatapoja alallamme jotka ovat vastoin lean-periaatteita. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet joissa tuotanto joudutaan pysäyttämään kun työohjeissa on epäselvyyksiä taikka materiaalia puuttuu. Usein turhaa aikaa kuluu myös siihen kun jokin työkalu on hukassa. Heikosti kuvattu asiakkaan laatuodotus voi johtaa reklamaatioon kun asiakkaan odotus ja toimittajan kuvitelma siitä eivät kohtaa. Lean on tapa jolla yritys voi ilman suuria investointeja oleellisesti parantaa kilpailukykyään. 

Koska isojen muutosten läpivienti organisaatiossa on erittäin vaikeaa, ei leanista kannata tehdä uutta, heti kaiken muuttavaa toimintatapaa. Rakentamalla melko pitkä polku, jolla määritellään askeleet eri lean-filosofian mukaisten toimintojen käyttöönotolle varmistetaan muutos. Olen Suomen Lean-yhdistyksen jäsen ja olen osallistunut useaan lean-työpajaan eri yrityksissä. Tuellani voimme määritellä yrityksesi "lean-polku" ja lähteä uudelle tielle jolla jonkin ajan kuluttua vain ihmetellään miksi tätä ei käynnistetty paljon aikaisemmin.

namnl%C3%B6st-8_edited.jpg
namnlöst-6.jpg
bottom of page