top of page
Indigo.jpg

Investointi-projektit

Suuret investoinnit ovat monessa suhteessa aivan keskeisiä yrityksen toiminnan kehityksessä. Onnistunut investointi voi viedä yrityksen uudelle tasolle, kun taas epäonnistunut investointi voi pahimmassa tapauksessa viedä yrityksen vararikkoon. Näistä syistä investointihanke tulee aina rakentaa oikeaksi projektiksi. 

Investoinnin tulee olla linjassa yrityksen strategian ja vision kanssa. On aina syytä kirjata tarkasti syyt investointiin ja tavoitteet joihin investoinnilla pyritään. On myös erittäin tärkeää että henkilöstö on aidosti sitoutunut tehtäviin investointeihin.

Kone- ja järjestelmäkauppiaat tarjoutuvat useimmiten "auttamaan" inverstointihankkeissa, mutta tällöin ei yrityksen omat näkemykset ja tarpeet välttämättä tule riittävän vahvasti huomioiduksi suunnittelussa. Lähes poikkeuksetta myyjäosapuoli laatii kauppasopimuksen. Näin ollen siinä on kyllä huomioitu myyjän kannalta keskeiset asiat, mutta ei välttämättä ostajan kannalta tärkeitä kohtia. Mahdollistaako sopimus esimerkiksi kaupan purun mikäli ostettu ratkaisu ei täytä sille asetettuja speksejä?

Tässä luettelo muutamista keskeistä asioista jotka investointiprojektissa tulee huomioida:

 • Tarpeen ja tavoitteiden määrittely

 • Vaihtoehtoiset ratkaisut

 • Henkilöstön sitouttaminen johon kuuluu monia alakohtia

 • Tilaratkaisut, talotekniset vaateet

 • Investointilaskelmat

 • Rahoitus

 • Investointipääätös

 • Valmistelut

 • Koulutus

 • Asennus

 • Käyttöönotto

 • Sisäänajo

 • Investoinnin hyväksyminen

 • Jälkiseuranta

Minulla on erittäin laaja kokemus investointiprojekteista, hyvin onnistuneista ja myös jopa kaupan purkuun johtaneesta investoinnista. Investointihankkeissa kannattaa aina käyttää ulkopuolisen asiantuntijan apua joko koko projektin ajan taikka joissain sen osissa.

Painoyksikkö.jpg
bottom of page