top of page

GrafCon Oy

Konsulttipalvelua graafisen teollisuuden yrityksille

Strategia työskentely

Tuottavuus projektit

Benchmarkkaus

Investointi projektit

Leanin käyttöön otto

Palvelumme

Our Servuces
Yrityksen strategian määrittely

Kokemukseni mukaan useimmilla alamme yrityksillä ei ole lainkaan määriteltyä startegiaa. Ei olla mietitty omia vahvuuksia ja heikkouksia. Ei myöskään ole selkeää visiota siitä miltä yritys näyttää viiden vuoden kuluttua. Strategian määrittelyyn ja kehityssuunnitelman laatimiseen tuon osaamiseni ja kokemukseni.

Tuottavuus- projektit ja Benchmarking

Toiminnan mittaaminen on ehdoton edellytys onnistuneelle parannusprojektille.Vanha sanonta kuuluu; tieto tuo tuskaa. Vertaamalla omia tunnuslukuja muihin vastaavien yritysten lukuihin on helppo määritellä tavoitteet ja perustaa kehitysprojekti. Minulla on vuosikymmenten kokemus tuottavuuden mittaamisesta ja parantamisesta. Nyt tämä kokoemus on käytettävissäsi.

Investointi-projketit

Suuret investoinnit ovat monessa suhteessa aivan keskeisiä yrityksen toiminnan kehityksessä. Onnistunut investointi voi viedä yrityksen uudelle tasolle, kun taas epäonnistunut investointi voi pahimmassa tapauksessa viedä yrityksen vararikkoon. Näistä syistä investointihanke tulee aina rakentaa oikeaksi projektiksi. Minulla on laaja kokemus investointi-projekteista. Hyödynnä tämä kokemus!

Työvuoro-suunnittelu

Painoalan työntekijöiden työehtosopimusta on paljon parjattu lyhyen vuosityöajan takia. Tessi tuo kuitenkin melko laajat mahdollisuudet suunnitella työvuorot vastaamaan todellista kysyntää. Hyödyntämällä näitä mahdollisuuksia voidaan ylityö ja töissä vajaatyöllistettynä oloaika minimoida. Ota yhteyttä jos koet että työvuorosuunnittelussa olisi kehitettävää.

Lean toiminta

Suomen Lean-yhdistys:

Kyky ratkaista ongelmia on taitoa ja rohkeutta tunnistaa tärkeimmät kehitystä haittaavat kohdat sekä löytää ja toteuttaa uusia ratkaisuja ripeästi. Ongelmanratkaisu ei ole salatiedettä.

Lean-filosofia on ajattelutapa, jossa organisaatioiden ja henkilöstön ongelmaratkaisu-taitojen järjestelmällinen kehittäminen on kaiken keskiössä. Tärkeintä ei ole vauhti, vaan päättäväinen, jatkuva liike kohti tavoitteita.

Toiminnan kehittäminen on pitkäjänteistä, kaikkien osapuolten välistä kunnioittavaa ja arvostavaa yhteistyötä.

 

Leanin avulla sinunkin yrityksesi voi siirtyä uudelle kannattavuustasolle.

Sparraus

Moni alamme yrittäjä joutuu yrityksen isompia ratkaisuja pohtiessaan toimimaan melko yksin. Usein yrityksen hallituksen muodostaa muutama perheenjäsen taikka tuttu joilla ei välttämättä ole alan osaamista. Usein yrityksen linjauksia pohdittaessa ainoat ulkopuoliset tahot ovat laite- ja materiaalimyyjät.

Ulkopuolisen puolueettoman ammattilaisen käyttö keskustelu-kumppanina ja neuvonantajana on ehdottomasti panostuksen arvoista.

Contact
bottom of page